De Witte - Van der Heijden Architecten

ENSCHEDE Postbus 1293
7500 BG
T 053 430 38 35 E enschede@dwvdh.nl
GROENLO Deken Hooijmansingel 4 7141 EC T 0544 46 12 01 E groenlo@dwvdh.nl

ROMBOUT VERHULSTLAAN 

 

Op deze locatie in Almelo langs de rivier "de Aa" stonden 6 portiekflats achter elkaar in een uitwaaierende plattegrond. De locatie van deze flats vormt een duidelijke overgang van stad naar platteland; tussen de flats door dringt het groen de stad binnen. 

Deze interessante stedenbouwkundige lay-out is uitgangspunt geweest voor de herstructurering van dit deel van de wijk. 

 

Volgens het concept ‘vingers in het groen’ hebben we in het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp een duidelijke scheiding tussen bebouwing en groen aangebracht....

 

1   3

 

 

 

 

 

Ambitie:

groene vinger structuur versterken

parkeren zoveel mogelijk langs Rombout Verhulstlaan

alle bouwblokken met een hoogteaccent naar de straat

gevarieerd woonmilieu

mix van seniorenappartementen met wijkvoorziening en grondgebonden rijwoningen in een variatie van starters en levensloopbestendig.

 

 

 

 

 

Het project:

Het project is een tweeledige Pilot;

Fase 1 is opgezet als pilot van de Werkplaats System Engineering van Stichting Pioneering, platform voor en van vernieuwers in de Twentse bouw. Ook de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion zijn hierbij betrokken. 

Fase 2 is opgezet als Pilot als Big BIM (Building Information Modelling)

 

Bij dit project worden dus innovatiekracht en kennis van opdrachtgever (AWS Beter Wonen), architect (De Witte - Van der Heijden Architecten) en aannemer (Dura Vermeer) in een vroeg stadium gebundeld om tot een zo optimaal mogelijk gebouwd resultaat te komen. Zo hebben we een slimme plattegrond ontworpen waarbij de ingang zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de woning kan liggen, om wisseling van oriëntatie mogelijk te maken. Vanwege regels rond de plek van de meterkast is al snel overleg geweest met nutsbedrijven en brandweer om onze ideeën mogelijk te maken.

 

Al onze projecten worden vanaf de eerste schets opgezet in BIM waardoor informatie uitwisseling tussen de verschillende partijen in het bouwproces wordt verbeterd, wat leidt tot minder faalkosten en ad-hoc beslissingen. Onze werkwijze met BIM heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het innovatieve proces waarin dit project tot stand is gekomen. Het plan is zonder bezwaar van de buurt, binnen budget en tijdsplanning gerealiseerd.

 

Lees meer over BIM in de eerstvolgende Infomail

 

7   6

 

Fase 1,

bestaat uit vier gebouwstroken met 73 appartementen voor senioren, per twee blokken geschakeld door middel van een atrium met ondermeer een huismeesterspost en recreatieruimte. De stroken aan weerszijden van een atrium zijn van ongelijke hoogte en lengte waarbij balkons zoveel mogelijk op het zuiden worden gericht. Bovendien krijgt één van de beide gebouwstroken een hoekaccent. Aan de Rombout Verhulstlaan worden de gebouwen verbonden door een voorplein. 

 

Fase 2 heeft afwisselend rijwoningen voor grote gezinnen, starters en levenloopbestendige senioren woningen. De grote woningen op de kop geeft een stevige aanblik langs de straat. Eengezinswoningen bestaan uit 2 lagen, de koppen hebben 3 lagen. Hierdoor ontstaat een afwisselender gevelbeeld en meer variatie in woonoppervlak. 

 

Door de gewenste oriëntatie op het openbare groen ontbreken traditionele achtertuinen; in plaats daarvan zijn er terrassen die iets verhoogd liggen t.o.v. de omgeving. De afscheiding tussen openbaar en privé is een subtiel laag tuinmuurtje en wordt mee ontworpen met de architectuur; hoge schuttingen zijn ongewenst. 

 

Samenvatting: 

Fase 1:

73 seniorenappartementen 

Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte 

 

Fase 2:

10 levensloopbestendige eengezinswoningen 

 6 eengezinswoningen voor grotere gezinnen

14 (starters)woningen

 

 

Klik hier om zelf rond te lopen in het 3D-model

 

 

 

Interpolated provision Fran generieke viagra kopen in nederland cialis goedkoop Fran raked spanner sildenafil kopen apotheek quacked spanner glide