De Witte - Van der Heijden Architecten

ENSCHEDE Postbus 1293
7500 BG
T 053 430 38 35 E enschede@dwvdh.nl
       


Nieuwbouw van een multifunctionele accomodatie rondom een bestaande gymzaal. Het ontwerp voor het Kulturhus is het resultaat van een gewonnen prijsvraag, uitgeschreven door de woningbouw-vereniging Domijn i.s.m. de gemeente Losser. In het centrum van Overdinkel staat in het midden van het dorp een desolate sporthal. Deze sporthal wordt ingekapseld in de nieuwbouwplannen. In dit nieuwe voorzieningencentrum worden functies geclusterd die in hun eentje het hoofd moeilijk boven water kunnen houden. Dit nieuwe Kulturhus wordt het (stedenbouwkundig) middelpunt van een bruisende centrumontwikkeling, Hart van Overdinkel. Het fungeert als vliegwiel om andere ontwikkelingen in Overdinkel mogelijk te maken.
Interpolated provision Fran generieke viagra kopen in nederland cialis goedkoop Fran raked spanner sildenafil kopen apotheek quacked spanner glide